Μεταφορικές ταινίες αρθρωτές

Κατασκευή μεταφορικών αρθρωτών ταινιών

  • Τύποι ταινιών όπως στροφής – ευθείας,
  • Διάτρητοι – ημιδιάτρητοι,
  • Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία και εύρος εργασιών

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΑΙΝΙΑ-ΙΣΙΑ--ΑΡΘΡΩΤΗ