Μεταφορικές ταινίες με ιμάντα

Κατασκευές μεταφορικών ταινιών με ιμάντα παντός τύπου

  • Ευθεία – στροφή – ανεβατορι – με πέλμα κ.α,
  • Κατασκευάζονται σε διάφορες διαστάσεις και για διάφορες εργασίες μεταφοράς,
  • Τροχήλατη κατασκευή είτε σταθερή,
  • Κατάλληλη χρήση σε εσωτερικούς χώρους εργοστάσιων

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΑΙΝΙΑ-ΕΥΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΚΙΑ-ΔΙΠΛΩΣΗΣ-ΦΥΛΛΟΥ