Γεμιστικά τροφίμων – Filling machines

Γεμιστικά μίνι σε γκρουπ (8)

Περιγραφή

  • Γκρούπ γεμιστικών μηχανών σε σειρά
  • Ταυτόχρονη λειτουργία η αυτόνομη
  • Λειτουργία διπλής η τεσσάρων διαφορετικών γεμίσεων ταυτόχρονα
  • Έλεγχος λειτουργίας μέσω plc
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page