Γραμμή παράγωγης προϊόντων πτι φουρ

  • Μεταφορική ταινία με ειδικά διαμορφωμένο τάπητα
  • Επεξεργασία όλων των τύπων πτι φουρ
  • Αυτόματη γεμιστική μηχανή με βάνες ροής
  • Διατίθεται σε διαφορετικές διαστάσεις ανάλογα την ποσότητα παραγωγής