Ταινίες απόρριψης φύρας ζύμης

O τύπος των μεταφορικών ταινιών απόρριψης φύρας χρησιμοποιείται για να μεταφέρει την περίσσια ζύμη σε ένα κάδο συλλογής.
Το σύστημα αυτό είναι αυτόματο και πλήρως ελεγχόμενο από τον υπολογιστή της κάθε μηχανής παραγωγής.
Με αυτό τον τρόπο μπορείτε εύκολα να μετακινήσεται την φύρα στον κάδο συλλογής και να έχετε μόνο το προιόν παραγωγής επάνω στο τραπέζι εργασίας.