Κασεροτρίφτης

Κασεροτρίφτης πλάκας Gouda

Διαστάσεις πλάκας γκούντα  53cm x 35 cm.

Παραγωγή τρίμματος  375 kg/h με μία πλάκα 750kg/h με 2 πλάκες γκούντα

Video

Φωτογραφίες